Публічна оферта

Інтернет-магазин booklion.lviv.ua, розміщений на доменному імені http://booklion.lviv.ua/, організаційно-правова форма Фізична особа-підприємець в особі уповноваженої Рябчук Катерини Петрівни, ІПН 3450515640 (далі - «Продавець»), публікує Публічну оферту про продаж Товару дистанційним способом.

1.Визначення ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину.

2. Загальні положення
2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.
2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.
2.4. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін і термін придатності Товару на сайті Інтернет-магазину.
2.5. Продавець має право залучати третю сторону для виконання умов цього Договору без погодженням із Покупцем.

3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.
3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення.
3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину http://booklion.lviv.ua/.
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. Прізвище, ім'я, по-батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
4.2.3. Адреса електронної пошти;
4.2.4. Контактний телефон.
4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.3.1. Замовлення Покупцем унікального книжкового знаку (EX-LIBRIS) включає в себе створення твору образотворчого мистецтва за замовленням Покупця, виготовлення кліше за затвердженим макетом та укомплектування штемпельною подушкою і фарбою силами та засобами Продавця.
4.3.1.1. Особисті немайнові авторські права на твір, створений за замовленням, належать автору.
4.3.1.2. Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням, належать його автору.
4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
4.5. При оформленні Замовлення (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п. 4.2. цієї Оферти.
4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.
4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ
5.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним зі способів вказаних на сайті Інтернет-магазину.
5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар в місце, вказане Покупцем, а якщо місце доставки товару Покупцем не вказано, то за місцем його проживання або реєстрації.
5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки.
5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.
5.6. У момент передачі Товару в обов'язковому порядку в письмовій формі Покупцеві подаються відомості.
5.7. Інформація про Товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.
5.8. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару представляються в порядку і способами, які встановлені законодавством України про технічне регулювання, і містять в собі відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про термін його дії та про організацію, яка його видала.
5.9. У разі купівлі-продажу унікального книжкового знаку (EX-LIBRIS), Продавець передає у власність Покупця виготовлене кліше за затвердженим Покупцем макетом, штемпельну подушку та фарбу у визначеній Продавцем кількості.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
Продавець:
Фізична особа-підприємець Рябчук Катерина Петрівна
Адреса: 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ МИРНОГО П., БУДИНОК 32/2, КВАРТИРА 71
ЄДРПОУ 3450515640
Р/р № UA033052990000026009046717566
АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 305299

Уважно ознайомтеся з текстом Публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким її пунктом, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, що надаються Продавцем, і не вчиняти дій, вказаних в розділі 4 цієї Оферти.